Oktatás menete

AZ ÚSZÓCSOPORTOK TUDÁSSZINTBELI MEGHATÁROZÁSA VALAMINT TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB SZINTŰ CSOPORTOKBA VALÓ  ÁTKERÜLÉS FELTÉTELEIRŐL:

 


„Kezdő I.” csoportból „Kezdő II. ” csoportba az kerülhet, aki önállóan segédeszköz nélkül képes lebegni, siklani a víz felszínén, valamint gyors- és/vagy hát lábtempóval megállás nélkül
(egy visszatartott levegővel) keresztbe átússza a tanmedencét (5-6 m).

„Kezdő II.” csoportból „mélyvízhez szoktató” csoportba kerülhet, aki kisvízben gyorson és háton karral-lábbal folyamatosan szabályosan úszik, megállás nélkül átússza a tanmedencét (kb. 5-.6 m).  mindkét úszásnem levegővételének alapvető technikáját elsajátította (pl: a gyors úszásnál a levegővételhez elsajátította a feltétlen szükséges fejfordítást).

"Félhaladó csoport" a mélyvízben (25 m nagymedencében) fizikálisan képes 40 percet úszással eltölteni (különböző mélyvíz-biztonsághoz elengedhetetlen feladatot elvégezni).
A gyakorlatokat eleinte a medence szélén kialakított vékony sávban végeztetjük a gyermekekkel.

„Félhaladó” csoportból „Haladó” csoportba  kerülhet aki elsajátította a folyamatos úszáshoz szabályos és gazdaságos úszás technikát, és levegővételt mely képessé teszi, hogy folyamatosan megállás nélkül többször oda vissza ússza a 25-m-es medencét.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a mozgástechnikák elsajátításához valamint általános edzettség megszerzéséhez az órákon való rendszeres részvétel feltétlen szükséges!


„Kezdő I.” csoportok (betöltött 4 éves kortól) foglakozásai TANMEDENCÉBEN
•    Ismerkedés  a vízzel
•    Séta, szökdelés, óriásléptek a vízben
•    Eszközök megismerése, eszköztologatás (deszka, kukac, karika, stb.)
•    Játékok a vízben (vonatozás, stb.)
•    Vízre-fújás, bugyborékolás, arcmosás, fröcskölések
•    Lebújás a víz alá , arc behajtása a vízbe (5-10mp-ig)
•    Lebegés a falnál behajtott arccal (5-10mp-ig)
•    Siklás segédeszközzel (5-10mp-ig)
•    Siklás segédeszköz nélkül.
•    Gyors, hát lábtempó a medence partján.
•    A továbbiakban megegyezik a kezdő csoportok lábtempó oktatás feladataival

Kezdő II.  csoportok foglalkozásai TANMEDENCÉBEN
•    Siklás hason és háton
•    Lábtempó (krall) gyakorlás hason fekve, hanyatt fekve medence szélén
•    Gyors lábtempó falfogással
•    Gyors lábtempó segédeszközzel
•    Hát lábtempó segédeszközökkel
•    Hát lábtempó
•    Kartempó gyakorlása (fél kar, két kar) állásban, előrehajlásban, vízben sétálva, behajtott fejjel     sétálva (karkörzések) és úszva hason (gyors kartempó)
•    Hát kartempó gyakorlása állásban, sétálva, úszva,
•    Kar és lábtempó összehangolása: gyorsúszás karral-lábbal, hátúszás karral-lábbal
•    Levegővétel gyakorlása: parton hasalva (fej a vízben) oldal levegővétel (jobbra, balra, felváltva)
•    Vízben állva, előrehajlásban, egyik kar a falon, szabad oldalra levegővétel
•    Gyors lábtempó fél kar a deszkán, oldal levegővétel
•    Félkarú gyorsúszás deszkával, oldal levegővétellel


Mélyvízhez szoktató csoportok foglalkozásai a MÉLYVÍZBEN
•    Levegő visszatartás behajtott fejjel
•    Merülés
•    Gyors- és hát lábtempó fal mellett deszkával és deszka nélkül
•    Ugrások


Félhaladó csoportok
•    Fal mellett gyors- és hát lábtempó deszkával, deszka nélkül
•    Gyors lábtempó előre- és oldal levegővétellel
•    Gyors- és hátúszás (karral-lábbal)
•    3-as levegővétel tanítása szárazföldön és vízen
•    Mell kartempó parton és úszva
•    Mell lábtempó gyakorlása hasalva, falfogással, úszva hason, háton nagy deszkával deszka nélkül
•    Mell lábtempó és a levegővétel összehangolása
•    Mellúszás (karral-lábbal)
•    Mellúszás levegővétellel (szabályosan)

Haladó csoport
•    Gyorsúszás és technikai feladatai
•    Hátúszás és technikai feladatai
•    Mellúszás és technikai feladatai
•    Delfin lábtempó
•    Fejesugrás