Pótlások rendje
T I S Z T E L T    S Z Ü L Ő K !


1.   A bérletváltást „kétoldalú szándéknyilatkozatnak tekintjük”, melynek során a T.Szülők az általunk biztosított feltételeket, Házirendünket megismerték és elfogadják, ezt aláírásukkal a bérlet hátoldalán Úszóiskolánk felé elismerik. A tanfolyam  díját, vagy a korábbi bérleten fennmaradó alkalmakat  nem áll módunkban visszafizetni!         
Kérjük önöket, hogy a bérlet megváltásakor szíveskedjenek előre mérlegelni, hogy az adott turnusban hány alkalmat tudnak optimálisan lejárni. Amennyiben nem biztosak gyermekük szándékában, mindkét fél kockázatának mérséklése, valamint a későbbi vitás kérdések elkerülése érdekében kérjük szíveskedjenek igénybe venni a „próbaúszás” lehetőségét !
 
2.  A leadott orvosi igazolásokat csak az igazolt időszak turnusnapjain vesszük figyelembe! A pótlásra csak a soron következő turnusban van lehetőség a „Házirendben” megfogalmazottak szerint. Kivételt képez ez alól a tartós betegség /műtét, orvosi eltanácsolás/ ebben az esetben a szülőknek írásban kell jelezni (helyszínen vagy e-mailben: info@aligatoruszoiskola.hu) a hiányzás várható időtartamát. Ennek hiányában nem tudjuk figyelembe venni a 14 napon túli bejelentéseket!
 
3.   Az 5 alkalmas bérlet önállóan nem váltható! Ezen bérlet esetében nincs lehetőség pótlásra, még orvosi igazolás esetében sem!  Ez a bérlettípus később becsatlakozók, illetve pótlással rendelkezők részére ajánlott !  Kivételt képez ez alól a nyári időszak, ahol önállóan is értékesítünk 5 alkalmas bérleteket !

HIÁNYZÁS ESETÉN AZ ELMARADT FOGLALKOZÁSOK PÓTLÁSÁRA (8, 10 ALKALMAS BÉRLET ESETÉN) AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEKET TUDJUK BIZTOSÍTANI:

1./ A megváltott bérlet érvényességi idején belül 
  • telefonon vagy személyesen előre egyeztetve pultos kolléganőinkkel pénteki napokon,
  • az Erzsébetligeti uszodában váltott bérletek esetében - szeptembertől-június közepéig hétvégén is 8.15-9.00 óra között -, melyre szintén előzetes bejelentkezés szükséges.
Az oktatási színvonal biztosítása és torlódások elkerülése érdekében BEJELENTÉS NÉLKÜLI PÓTLÁSRA NEM TUDUNK LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANI !
 
2./ Ha lejár a bérlet érvényességi ideje és a kimaradt alkalmakat nem sikerül pótolni, de a következő  turnusra érvényes bérletet váltanak, akkor a régi bérleten fennmaradó alkalmak nem vesznek el, az új bérlet érvényességi idején belül, a fenti pontban megfogalmazottak szerint lejárhatóak. A két bérletet együttesen kezeljük, a régi alkalmak pótlására csak az új bérleten szereplő alkalmak felhasználását követően van lehetőség illetve pénteki napokon!
Ha ezen intervallum alatt sem sikerült pótolni, további lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

3./ Tartós betegség, sérülés esetén (orvosi igazolás bemutatása szükséges) a régi bérlet helyett egyszeri alkalomra (adott intervallumra érvényes) „pótló” bérletet állítunk ki.